مجموعه مبلمان و جهيزيه عروس

وودخونه

(با مديريت: مقدم)

نگاهي گذرا به پيشينه
وودخونه

مجموعه مبلمان و جهيزيه عروس وودخونه فعاليت خود را از اخلال سال 1383

به جهت توليد و ارائه محصولات چوبي و دكوراسيون منزل آغاز نموده است.

رسالت وودخونه

سعي ما بر آن است تا تمامي اقشار جامعه با هر شرايط اقتصادي، بتوانند از محصولات اين مجموعه، به فراخور نياز خود بهرمند شده و كسي از توليدات چوبي اين مجموعه بي بهره نماند. 

ما وكيل شما در تمام ابعاد چوب و دكوراسيون منزل شما هستيم